Magic Point Header Lite

Please update your Flash Player to view content.Algemene voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden alle bijeenkomsten (voor Het Roozenhuys als alleen vakantieverblijf gelden andere voorwaarden; zie logies):
Indien door de gast wordt geannuleerd:
Bij annulering > 12 maanden vooraf: kosteloos
Bij annulering: 1-12 maanden vooraf: 25% van het reserveringsbedrag
Bij annulering 14 dagen-31 dagen vooraf: 50% van het reserveringsbedrag
Bij annulering 7-14 dagen vooraf: 75% van het reserveringsbedrag
Bij annulering < 7 dagen voor: 100% van het reserveringsbedrag

 

Bijeenkomsten anders dan trouwbijeenkomsten, betalingsvoorwaarden:

50% van het reserveringsbedrag aanbetaling: uiterlijk 4 weken voor de datum van de bijeenkomst.

Resterend bedrag: uiterlijk op de dag zelf. À contant of per pin.

 

Trouwbijeenkomst in Het Roozenhuys, dan gelden de volgende voorwaarden ten aanzien van betaling:
Bij reservering: 10% van de locatiekosten: binnen 2 weken na reservering.
Uiterlijk 5 maanden voor de trouwdatum: 40% van de locatiekosten (totaal is dan al 50% van de locatiekosten in rekening gebracht, dus).
Uiterlijk 2 weken voor de trouwdatum: Het gehele reserveringsbedrag, dus inclusief de resterende 50% van de locatiekosten.
Mochten er nog meerkosten ontstaan, dan worden deze per factuur verrekend, met een betalingstermijn van 14 dagen.
Bij overschrijding betalingstermijn wordt er 3% samengestelde rente per maand in rekening gebracht.


Rozenverkoop via Het Roozenhuys
Wij garanderen dat alle rozen die onze tuin verlaten van goede kwaliteit en gezond zijn. Voor hergroei en herbloei kunnen wij echter geen garantie geven.


DISCLAIMER
Ondanks de constante zorg en aandacht die Het Roozenhuys aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.


De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Het Roozenhuys (ook niet via een eigen netwerk).

Het Roozenhuys kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het Roozenhuys sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer, neem dan contact op met Het Roozenhuys.

Allergenen: Er kunnen geen garanties worden gegeven over de aan- of afwezigheid van allergenen.

Wijzigingen onder voorbehoud 

 Aanmelden Afmelden 

 

 

Volg ons op: