Algemene voorwaarden

 

Annuleringsvoorwaarden (trouw-)bijeenkomsten (voor logies gelden andere voorwaarden; zie logies):
Indien door de gast wordt geannuleerd:
Bij annulering > 12 maanden vooraf: kosteloos
Bij annulering: 1-12 maanden vooraf: 25% van het reserveringsbedrag
Bij annulering 14 dagen-31 dagen vooraf: 50% van het reserveringsbedrag
Bij annulering 7-14 dagen vooraf: 75% van het reserveringsbedrag
Bij annulering < 7 dagen voor: 100% van het reserveringsbedrag

Trouwen en betaling:
Aanbetaling: 50% trouwlocatiekosten binnen 2 weken na reservering dan wel uiterlijk 5 maanden voor de trouwdatum. Restbedrag: via factuur. Betalingstermijn: binnen 14 dagen. Factuur wordt na de huwelijksdag verstuurd. Bij overschrijding betalingstermijn wordt er 3% samengestelde rente per maand in rekening gebracht.

Rozenverkoop via Het Roozenhuys
Wij garanderen dat alle rozen die onze tuin verlaten van goede kwaliteit en gezond zijn. Voor hergroei en herbloei kunnen wij echter geen garantie geven.

DISCLAIMER
Ondanks de constante zorg en aandacht die Het Roozenhuys aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Het Roozenhuys (ook niet via een eigen netwerk).

Het Roozenhuys kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het Roozenhuys sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer, neem dan contact op met Het Roozenhuys.

Allergenen: Er kunnen geen garanties worden gegeven over de aan- of afwezigheid van allergenen.

Wijzigingen onder voorbehoud 

 Aanmelden Afmelden 

 

 

 

Volg ons op: