Magic Point Header Lite

Please update your Flash Player to view content.


Algemene voorwaarden

Rozenverkoop via Het Roozenhuys via webshop

1. Prijzen
Het Roozenhuys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

2. Retour producten
2.1 Producten die u via de webwinkel heeft gekocht, kunt u zonder opgave binnen 14 werkdagen na ontvangst terug zenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van het product/de producten. U heeft recht op teruggave door Het Roozenhuys van het bedrag dat u reeds aan Het Roozenhuys heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde producten/de teruggestuurde producten. Wanneer u de geleverde producten na afloop van deze zichttermijn niet aan Het Roozenhuys heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief.

2.2 Indien u een gehele bestelling (dus niet slechts één of enkele producten uit de betreffende bestelling) terug stuurt binnen de zichttermijn van 14 werkdagen, heeft u tevens recht op teruggave door Het Roozenhuys van de reeds aan u in rekening gebrachte bijdrage in de verzendkosten van die bestelling. Het Roozenhuys zal in dat geval echter wel de rechtstreekse kosten van de retourzendingen aan u in rekening brengen. De omvang van deze rechtstreekse kosten van retourzendingen zullen in beginsel gelijk zijn aan het bedrag dat u eerder als bijdrage in de verzendkosten heeft betaald, zodat deze twee bedragen elkaar uiteindelijk zullen compenseren. Het Roozenhuys behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om de werkelijke kosten voor het retour zenden van de artikelen aan u in rekening te brengen. Deze kosten kunnen voor bepaalde artikelen aanzienlijk hoger liggen dan de bijdrage die u betaalde in verzendkosten van de gehele bestelling.

2.3 Indien u slechts enkele producten uit een bestelling terug stuurt binnen de zichttermijn van 14 werkdagen, heeft u geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de verzendkosten. Het Roozenhuys behoudt zich verder het recht voor om in voorkomende gevallen de werkelijke rechtstreekse kosten voor het retour zenden in rekening te brengen.

2.4 Na de zichtperiode van 14 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan er voor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

2.5 Bestelling annuleren
Als u uw bestelling wilt annuleren verzoeken wij u per e-mail of telefoon contact op te nemen met ons (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0485314603). Is het pakket nog niet verzonden, dan kunt u uw bestelling direct zonder kosten annuleren. Is het pakket wel verzonden, dan kunt u de overeenkomst herroepen door binnen 7 werkdagen de producten in de originele, ongeschonden verpakking aan ons terug te sturen. Voorwaarde is, dat de producten ons in goede staat weer bereiken. Het risico en de verzendkosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

3. Garantie
3.1 Al onze rozen worden met minimaal 2 sterke takke geleverd en in beste conditie.
Wij geven een garantie op hergroei. Onze rozen verlaten de kwekerij in beste conditie, maar voor de hergroei is een goede verzorging en goede omgeving (grond/klimaat) van belang.

DISCLAIMER
Ondanks de constante zorg en aandacht die Het Roozenhuys aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Het Roozenhuys (ook niet via een eigen netwerk).

Het Roozenhuys kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het Roozenhuys sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer, neem dan contact op met Het Roozenhuys.

 
 Aanmelden Afmelden